Clash of the Tributes

Dit zijn onze huisregels.

 Bij het betreden van de locatie van een RiverClash ga je akkoord met de volgende regels.

1) De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.

2) Voor onze evenementen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Onder de 16 jaar moet er een begeleider mee.

3) Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gevisiteerd/gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.

4) Wij voeren een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

5) Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.

6) Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

7) De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

8) Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

9) Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.

10) Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

11) Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.

12) Consumptiemunten / bonnen zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement in het betreffende jaar. Bij een meerdaags evenement zijn de munten alle dagen van het betreffende evenement geldig.

13) Wij hanteren het NIX18 beleid. Bezoekers jonger dan 18 jaar in het bezit van een alcoholische drank worden aangesproken en gesommeerd het drankje in te leveren. De organisatie behoudt zich het recht bij meerdere waarschuwingen de bezoeker van het evenementen terrein te verwijderen.

14) In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.